Oklahoma Gin

Oklahoma Gin

Oklahoma Gin is een variant van Gin Rummy, echter wordt hetzelfde begonnen. Indien er twee spelers deelnemen, ontvangt ieder 10 kaarten. Nemen er 3 of 4 spelers deel, dan krijgt ieder 7 kaarten. Overige kaarten worden opgenomen in de stock pile, gedurende de game wordt hier een discard pile aan toegevoegd. Ook hier blijft je hand tot aan het eind van het spel geheim gehouden.

Indien een van de spelers in één ronde alle kaarten in combinaties op tafel kan leggen, wordt er gesproken van 'Ginning'. Bij Oklahoma Gin kun je ook op andere manieren winnen. Een eerste methode is door te winnen met 'Knocking'. Knocking houdt in dat men combinaties in eigen hand heeft en daarnaast overgebleven kaarten met een waarde die lager is dan de kaartwaarde op de eerste aflegkaart van de pile. Dit kan echter overtreft worden door een andere speler, indien deze een waarde heeft die lager is dan de waarde van de eerste knocker. Dit noemt men 'Undercutting'.

Heeft iemand een 'Gin', dan krijgt men 20 punten en de totale waarde van kaarten die andere spelers niet in combinaties op tafel kunnen leggen. Bij een 'Knock' krijgt men het verschil tussen de waarde van de eigen overgebleven kaarten en de overgebleven kaarten van de tegenstanders. Is er echter sprake van een 'Undercut', dan krijgt de undercutter 10 punten  plus het verschil tussen de eigen waarde en de waarde van de knocker. Bij zowel een gin als een knock wordt de waarde verdubbeld indien de bovenste kaart van de aflegstapel een schoppen is. Men speelt door totdat iemand 150 punten heeft behaald.

Terug naar overzicht